Kezdőlap
Tisztelt Ügyfelek!
  

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a

Tisztelt Ügyfeleket, hogy a

jogszabályváltozások következtében a Felügyelőség hatásköréből

a Vízkészletjárulékkal kapcsolatos hatósági feladatok

a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

hatáskörébe tartoznak.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiekre tekintettel beadványaikat a

Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály címére

(9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.)
szíveskedjenek megküldeni.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos befizetési kötelezettségeiket a

„Vas MKI vízkészletjárulék Szombathely” elnevezésű
10047004-00283700-30006009 számlaszámra kell teljesíteni.

 További információ a

 http://vas.katasztrofavedelem.hu/vizkeszletjarulek-bevallashoz-szukseges-adatlapok

oldalon érhető el.