Kezdőlap

Tisztelt Ügyfeleink!


A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. §-a és 3. mellékletének 4. pontja alapján 2015. április 1. napjával a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szervezeti integráció következtében beolvadással megszűnt, általános jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet alapján 2015. április 1. napjától a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat jogutódként a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának illetékességi területe Vas és Zala megyékre terjed ki.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály címe, postacíme, telefonos elérhetősége, ügyfélfogadási rendje változatlan.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet alapján megfizetendő díjakat a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlaszámára kell befizetni.