Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Kezdőlap

Közmeghallgatás 2020. június 29.

Tárgy:   Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítésének előzetes vizsgálata

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy István utca 15.) megbízásából eljáró Nardai Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 152.) által, a Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott kérelemre indult eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 4.§ (5) bekezdése alapján közmeghallgatás tartására kerül sor.

Részletes tájékoztató:
Értesítés
Dokumentáció
Hiánypótlás és hatásterület lehatárolás (frissítve 2020.05.28.)
Hiánypótlás (2020.06.02.)
Hiánypótlás (2020.06.08.)

Lakossági észrevételek (közzétéve: 2020.06.26.)
Lakossági beadvány észrevételezése, Szombathelyi Erdészeti Zrt. (közzétéve: 2020.06.26.)


2020.06.29-i közmeghallgatás - hangfelvétel
(közzétéve: 2020. július 1.)


Időpont:   2020. június 29-én 17:00 órai kezdettel

Helyszín:   a Jurisics Vár Lovagtermében
(9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.)

Befogadható létszám:   75 fő

Jelentkezési határidő:   2020. június 28-án 24 óráig

Felhívom a figyelmet, hogy a közmeghallgatáson a részvevők korlátozott létszámára tekintettel kizárólag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakba: Kvt.) 4. § 20. és 21. pontja alapján ügyféli jogállással rendelkező érintettek vehetnek részt. A Kvt. 4. § 21. pont szerint érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik; míg a 20. pont szerint hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.
Az ügyféli minőség megállapításához szükséges hatásterület lehatárolás pontos helyrajzi szám megjelölés szerint.


_