Kezdőlap Jogszabályok Levegő- és zajvédelem
Levegő- és zajvédelmi jogszabályok


Törvények


1995. évi LIII. törvény  A környezet védelmének általános szabályairól


2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


Kormányrendeletek140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról


142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről


280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről


33/2005. (XII.27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól


284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól


310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes flourtartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységről


306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről


314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról


72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről


481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérőlMiniszteri rendeletek75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról


93/2007. (XII.18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról


27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról


4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről


6/2011. (VIII.18.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról


110/2013. (XII.04.) VM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről