Kezdőlap Jogszabályok Természetvédelem
Természetvédelmi jogszabályokTörvények1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982.december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben  történő kihirdetéséről


1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról


1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól


1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről


1996. évi LIII. törvény a természet védelméről


1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról


1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről


2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott. a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (legutóbbi módosítás kihirdetése 2012. évi CXXXVII. tv.)


2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában,1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről


2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Kormányrendeletek106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről


33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról


22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól


67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozókorlátozásokról és tilalmakról


275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségő természetvédelmi rendeltetésű területekről


276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról


127/2006. (V. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről


348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról


91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól


269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól


378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről


292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól


346/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről


297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységrőlMiniszteri rendeletek


14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről19/1993. (IV. 7.) KTM rendelet a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről


4/1993. (II. 17.) KTM rendelet a Kőszegi tőzegmohás-láp Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozottan védetté nyilvánításáról


15/1997. (V. 28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről


19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről


31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről


13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről


2/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról


13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról


13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről


1/2002. (I. 15.) KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről


2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozószabályokról


4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről


12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól


19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról


23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelet a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bővítéséről


9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról


10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről


110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról


114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


117/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Szelestei arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Körmendi-kastélypark természetvédelmi területvédettségének fenntartásáról


162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról


164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról


3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról


24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet a védett tokfajok hasznosításáról14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről


43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről


19/2011. (III.16.) VM rendelet az arborétumok jegyzékéről


134/2013. (XII.29.) VM rendelet a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról