Kezdőlap

Eljárás iránti kérelmek elektronikus nyomtatványai

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 azonosító számú „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése” (továbbiakban EKEIDR2) című kiemelt projekt keretében elérhetővé tett természetvédelmi és környezetvédelmi ügykörökben használható elektronikus nyomtatványok listája.


Az eljárás nevére kattintva megnyitható (mo.hu) az ügy leírása, és az új ablakból indítható az űrlapkitöltő modul, amely segítségével elektronikus úton is benyújtható a nyomtatvány.


Természetvédelem
KódszámEljárás megnevezése
OKTVF00054Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem
OKTVF00055Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem
OKTVF00056Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem
OKTVF00061Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
OKTVF00068 Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek rendeltetésének, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem
OKTVF00069 Védett természeti területen horgászat iránti kérelem
OKTVF00070 Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem


Környezetvédelem
KódszámEljárás megnevezése
OKTVF00233 Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem
OKTVF00234 Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem
OKTVF00235 Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
OKTVF00236 Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
OKTVF00237 Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem
OKTVF00238a Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem
OKTVF00238b ​Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység - elmaradt előzetes vizsgálatot/környezeti hatásvizsgálatot/egységes környezethasználati engedélyezést pótló – működési engedélyezése iránti kérelem
OKTVF00239a Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti kérelem
OKTVF00239b ​Teljesítményértékelés – környezetvédelmi engedélyt/egységes környezethasználati engedélyt pótló – működési engedélyezése
OKTVF00255 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem
OKTVF00256 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem
OKTVF00257a Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (létesítés)
OKTVF00257b Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem (működés)
OKTVF00259 Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem
OKTVF00300 Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
OKTVF00301 Működési engedély módosítása