Archívum

DokumentumokÉrkezett

Rendezés : Név | Dátum | Találatok | [ Növekvő ]
Kőszegdoroszló, Fő utca csapadékvíz elvezetés korszerűsítés vízjogi létesítési engedélye                                                                   Közzététel napja:  2008.10.22.  Levétel napja: 2008.11.07.
76. sz. főút Hévíz elkerülő szakasz I. ütem (0+000 - 3+550 km szakasz) kivitelezéséhez kapcsolódó vízimunkák és vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye
Közzététel napja: 2010.01.10.
Levétel napja: 2010.01.25.
Egyházashollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd községek szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése.        Közzététel napja: 2009.03.04. Levétel napja: 2009.03.20.
Szombathely ipari területén tervezett infrastruktúra fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása (Hirdetmény + Határozat)         Közzététel napja: 2008.12.22.     Levétel napja: 2009.01.20.
Szabó Tibor Egyéni Vállalkozó- Alsó major 0103/1. hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása - Hirdetmény és Határozat
Közzététel napja:   2013. december 13.
levétel napja:      2013. december 29.
Ukk-Boba vasútvonal korszerűsítése miatti mederkorrekciók vízjogi létesítési engedélye          Közzététel napja: 2009.02.18.  Levétel napja: 2009.03.05.

„Alsórajk II. - tőzeg” védnevű bányatelken üzemelő tőzegbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata                                                                Közzététel napja: 2008.11.04. Levétel napja: 2008.11.19.

A keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének, kapacitásbővítésének és kapcsolódó iszapkezelő létesítményeinek környezeti hatásvizsgálati eljárása
Közzététel napja: 2010.04.29
Levétel napja: 2010.05.31
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének vízjogi létesítési engedélyezése               Közzététel napja: 2009.04.23.  Levétel napja: 2009.05.08.
Vaspör és térsége szennyvízelvezetésére és szennyvíztisztítására 10.810/2/2001. számon kiadott - többször módosított - vízjogi létesítési engedély módosítása                       Közzététel napja: 2009.03.05. Levétel napja: 2009.03.20.
MOL Nyrt. Sávoly-Dél mező kihozatalnövelése vízbesajtolással, előzetes vizsgálati eljárás.                                                                                                                                                                                                                                      Közzététel napja: 2008.10.30. Levétel napja: 2008.11.20.
Nestlé Hungária Kft. Bük teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és tervezett bővítése - közmeghallgatás.              Közzététel napja: 2010.01.13. Levétel napja: 2010.02.08.
Szombathely város levegőterheltségi szintjének csökkentését szolgáló levegőminőségi terv
Közzététel napja:   2013. december 5.
Levétel napja:      2014. január 4.
Ortaháza T-1 olaj- és gázgyűjtő állomás egységes környezethasználati engedélyezése
Közzététel napja: 2015. december 7.
Levétel napja: 2015. december 23.
Kisbucsa, KBU-II szennyvízátemelő villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása.                                                                                                                                                                                                                      Közzététel napja: 2008.10.31. Levétel napja: 2008.11.21.
Gersekarát 0177/21 hrsz.-ú telephelyen tervezett broilercsirke nevelő tevékenység előzetes vizsgálata
Közzététel napja: 2012.01.20.
Levétel napja: 2012.02.12.
A Kiswire Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Haris u. 3. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye.
Közzététel napja: 2015.05.21.
Levétel napja: 2015.06.06.
A Zalakerámia Zrt. Tófej, Rákóczi u. 44. szám alatti telephely egységes környezethasználati engedélyezési eljárása
Közzététel napja: 2014.02.18.
Levétel napja: 2014.03.06.

A Coveris Rigid Hungary Kft. Szombathely, Puskás T. u. 6. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye
Közzététel napja: 2014.05.23.
Levétel napja: 2014.06.08.
Egervölgy 08. hrsz alatti területen crossmotor pálya előzetes vizsgálati eljárása                                                                                                       Közzététel napja: 2009.03.25.     Levétel napja: 2009.04.25.
Szombathely, Körmendi u. 98. szám alatti BPW Hungária Kft. 20 kV-os légvezetékes hálózatának létesítése - előzetes vizsgálati eljárás                                                                                                   Közzététel napja: 2008.11.21. Levétel napja: 2008.12.15.
Kerka 120/20 KV-os távvezeték                                          Közzététel napja: 2009.03.18.  Levétel napjaq: 2009.04.04.

Ferrosüt Kft. Szombathely, Jókai  u. 6. szám alatti telephelyén  lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezése.

Közzététel napja: 2015. december 10.

Levétel napja: 2015. december 26.
Vashosszúfalu transzformátor állomás besűrítés, 20 kV-os szabadvezeték létesítés - előzetes vizsgálati eljárás                    Közzététel napja: 2009.02.24. Levétel napja: 2009.03.11.
A ZK Hotel Szállodaipari Kft., 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 8. szám alatti telephelyén működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működési engedélye.
Közzététel napja. 2012.11.30.
Levétel napja: 2012.12.14.
Bánokszentgyörgyi körzeti ivóvízbázis védőidomának kijelölési eljárása                       Közzététel napja: 2009.02.09. Levétel napja: 2009.02.24.
Csesztreg-1 kavicsbánya környezetvédelmi felülvizsgálata                 Közzététel napja: 2009.05.06. Levétel napja: 2009.05.21.
Vasvár város és Alsóújlak község szennyvíz csatornázását és szennyvíztisztítását  biztosító vízilétesítmények  kivitelezésére kiadott 575-1-12/2007. számú vízjogi létesítési engedély módosítása a Vasvár, Kismákfa és Nagymákfa városrészek szennyvízelvezetését  és szennyvíztisztítását biztosító vízilétesítményeivel.           Közzététel napja: 2009.03.09.    Levétel napja: 2009.03.25.
Zalaegerszeg, Kaszaháza szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak vízjogi létesítési engedélye                                                                  Közzététel napja: 2009.04.24. Levétel napja: 2009.05.09.

A Zalaegerszeg Városfejlesztő Zrt. Északi Ipari Zóna/Fészek u. 4. szám alatti Inkubátorház telephelyén lévő,  helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi  működési engedélyezése.
Közzététel napja: 2015. november 30.
Levétel napja: 2015. december 16.

"Szemenye IV. - kavics" védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Közzétét3el napja:   2011. május 2.
Levétel napja:      2011. május 18.

Sági Vadaskert (Liszó)teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása.

Közzététel napja: 2015.05.18.

Levétel napja: 2015.06.03.

Zalaegerszeg, Kiserdei út 0815/3 hrsz. ingatlan villamos energia céljából 22 kV-os hálózat, transzformátor állomás  létesítése - előzetes vizsgálati eljárás.                     Közzététel napja: 2009.02.20. Levétel napja: 2009.03.06.

A Falco Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út 26.) egységes környezethasználati engedélyezési eljárása - másodfokú döntés közlése

Közzététel napja: 2015. november 10.

Levétel napja: 2015. november 26.Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca szennyvízcsatorna rekonstrukció II. ütem vízjogi létesítési engedélyezése                                                                     Közzététel napja: 2009.03.05. Levétel napja: 2009.03.20.
A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. Nagykanizsa-Palin, 0568 hrsz. alatti telephelyén végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítésének előzetes vizsgálati eljárása
Közzététel napja: 2013.10.08.
Levétel napja: 2013.10.24.
A Kányavár 074/5, 080/31 hrsz.-ú ingatlanon lévői crosspálya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása – közmeghallgatási jegyzőkönyv és jelenléti ív
Közzététel napja:   2015. augusztus 19.
Borsfa településen, a Kancsi hegyen található ingatlanok villamos energia ellátását biztosító 22 kV-os légvezeték és transzformátorállomás létesítésének előzetes vizsgálati eljárása           Közzététel napja: 2009.03.18.            Levétel napja. 2009.04.08.
Biológiai és ökológiai kutatási tevékenység engedélyezése az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területén.                                                                    Közzététel napja: 2009.02.12. Levétel napja: 2009.03.12.
A Hévíz-Alsópáhok elkerülő út I-II. ütemének, valamint a Hévíz-Alsópáhok elkerülő út és a 73178 jelű nemesbüki bekötőút összekötésének környezetvédelmi engedélye.
Közzététel napja: 2012.05.08.
Levétel napja: 2012.05.23.
Falco Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út 26.) részére kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének VAV/KTF/61-39/2015. számú módosítása- másodfokú döntés közlése
Közzététel napja: 2015. december 10.
Levétel napja: 2015. december 26.
Göcsej Csőszer Kft. a Zalaegerszeg, Balatoni u. 11. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások 1761-1/3/2010. sz. működési engedélyének módosítási engedélyezési eljárása.
Közzététel napja: 2013.07.17.
Levétel napja: 2013.08.02.
Acsád 036/1 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős módosítása - Hirdetmény
Közzététel napja:   2015. április 30.
Levétel napja:      2015. május 16.
Kérelem és Tervdokumentáció (.zip)
A Zöldmező Agro Kft., Szepetnek 010/3 hrsz. alatti baromfitelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Közzététel napja:   2015. április 30.
Levétel napja:      2015. május 16.
Kérelem és mellékletei
Ölbő község külterületén tervezett kavicsbánya előzetes vizsgálati eljárása - Hirdetmény és Határozat
Közzététel napja:   2013. július 22.
Levétel napja:      2013. augusztus 7.
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca szennyvízcsatorna rekonstrukció I. ütem vízjogi létesítési engedélyezése                                                                             Közzététel napja: 2009.03.05. Levétel napja: 2009.03.20.
Kutatási tevékenység engedélyezése az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területén            Közzététel napja: 2009.03.04. Levétel napja: 2009.03.19.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. (6235 Bócsa, III. ker. 2.) Pacsa Ipari Park 020/19 hrsz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása
Közzététel napja: 2014.03.14.
Levétel napja: 2014.03.30.
„Szőkedencs I. – tőzeg” védnevű bányateleken üzemelő tőzegbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata engedélye            Közzététel napja: 2009.05.28.            Levétel napja: 2009.06.11.

„Alsórajk I. (D-1) – tőzeg” védnevű bányatelken működő tőzegbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata                                                Közzététel napja: 2010.01.07. Levétel napja: 2010.01.22.

6. oldal / 53


Ümraniye Escort ile karşılaşın, Bu tatlı, seksi ve elit ümraniye escort Bayan ilanlarını detaylı inceleyebilirsiniz. Gerçek escort ümraniye sitesi.
Eğer isterseniz harika seks, sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escort.
Mecidiyekoy escort model sitesi, mecidiyekoy escort mecidiyekoy escort bayanlari ve eskort modelleri online web sitesi.
En guzel Mecidiyekoy escort kizlari ile keyifli vakit gecirin. taksim escort model sitesi, taksim escort bayanlari ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulasabilirsiniz.
Escort bayanlari bulabileceginiz bebek escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyekoy escort bayanlar yer almaktadir.
Bursa escort bayan arkadasiniza ulastiran ilanlarinin bulabileceginiz sitemizde en guncel bursa escort kizlarin profillerini inceleyebilirsiniz.
Erotik Shop - sex shop Oyuncak Mağazası sex shop erotik seks oyuncakları sitesi olan nokta shop, lisanslı markaları ile cinsel sağlık ürünleriyle hizmetinizde. En uygun fiyat erotik shop ürünler sex shop mağazası.
ümraniye escort şişli escort mecidiyeköy escort bursa escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop