Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Tájékoztató

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket a 2014. évi 120. számú Magyar Közlönyben szeptember 4-én megjelent, Felügyelőséget érintő jogszabályi változásokról:

-        A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felügyelőség hatásköréből a vízvédelmi hatáskör átkerült a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok hatáskörébe.

-        Az Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet - 2014. szeptember 10.-i hatálybalépésével - a Felügyelőség hatáskörébe tartozó vízvédelmi rendelkezéseket magába foglaló jogszabályokat akként módosította, hogy a vízvédelmi feladatokat a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe utalta.

-        A fentiek alapján a Felügyelőség helyett 2014. szeptember 10-től a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el, mint vízvédelmi hatóság.

-        Mivel a jogszabályt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azon eljárásokban, amelyekben a Felügyelőség környezetvédelmi/vízvédelmi szakhatóságként járt el, be kell vonni szakhatóságként a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, mint vízvédelmi hatáskörrel rendelkező szakhatóságot. A Felügyelőség a jogszabály hatályba lépésével vízvédelmi szakkérdésben nem nyilatkozhat sem folyamatban lévő, sem 2014. szeptember 10. napját követően megindult ügyekben.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint vízvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket, beadványaikat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.) szíveskedjenek címezni.

További információk: http://vas.katasztrofavedelem.hu/ 

Hulladékgazdálkodás - Felügyeleti díj tájékoztató

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A § (3) bekezdését  módosította 2014. február 15.-i hatállyal. Ennek megfelelően  a felügyeleti díjat 2014. évben az alábbiak szerint kell megfizetni 2014. február 28-ig:

  • hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000 forint,
  • a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 25 000 forint.
  • A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A felügyeleti díjat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

MÁK 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntessék fel „felügyeleti díj”. 

Környezeti állapotértékelés

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felügyelőségünk 2013. évben elkészítette
illetékességi területének környezeti állapotértékelését
.

Az elkészült dokumentáció az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető honlapunkról:   Allapotertekeles2012.pdf


 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elnevezése a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (2) bekezdése és 1. melléklet I. pontja alapján 2014. január 1-től Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. Ugyanezen Korm. rend. 9. § (1) bekezdése értelmében vízvédelmi hatóságként továbbra is a felügyelőség jár el, míg a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdése és 2. melléklet értelmében a vízügyi hatósági feladatokat a 2014. január 1-vel megalakuló Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság látja el.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint a vízjogi engedélyezéssel, vízkészletjárulékkal kapcsolatos kérdéseiket, beadványaikat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatósághoz (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szíveskedjenek címezni.
További információk: www.nyuduvizig.hu
 


4. oldal / 6