Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 4. i. és 6. pontja alapján meghatározott vízügyi, vízvédelmi szempontú illetékességi területén kialakult, hatáskörét érintő

a rendkívüli vízszennyezési események és váratlan halpusztulások vonatkozásában bekövetkezett haváriaeseményeket

a  94/ 513-203  telefonszámon, illetve a

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen

tudják a nap 24 órájában jelezni.

 

Tisztelt Ügyfeleink!


A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. §-a és 3. mellékletének 4. pontja alapján 2015. április 1. napjával a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szervezeti integráció következtében beolvadással megszűnt, általános jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet alapján 2015. április 1. napjától a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat jogutódként a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának illetékességi területe Vas és Zala megyékre terjed ki.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály címe, postacíme, telefonos elérhetősége, ügyfélfogadási rendje változatlan.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet alapján, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet alapján megfizetendő díjakat a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlaszámára kell befizetni.

 
Tisztelt Ügyfelek!
  

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja a

Tisztelt Ügyfeleket, hogy a

jogszabályváltozások következtében a Felügyelőség hatásköréből

a Vízkészletjárulékkal kapcsolatos hatósági feladatok

a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

hatáskörébe tartoznak.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a fentiekre tekintettel beadványaikat a

Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály címére

(9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.)
szíveskedjenek megküldeni.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos befizetési kötelezettségeiket a

„Vas MKI vízkészletjárulék Szombathely” elnevezésű
10047004-00283700-30006009 számlaszámra kell teljesíteni.

 További információ a

 http://vas.katasztrofavedelem.hu/vizkeszletjarulek-bevallashoz-szukseges-adatlapok

oldalon érhető el.
 


A módosult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról a 2014. december 15. napján hatályba lépett alábbi jogszabályok rendelkeznek:

  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
  • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet.

További információ a következő weboldalon érhető el: http://web.okir.hu/hu/

Az új OKIR rendszerbe az Általános Nyomtatványkitöltő programon (ÁNYK) keresztül benyújtható adatlapok és tájékoztatók az alábbi publikus felületről tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok

Az adatszolgáltatások az ÁNYK-n keresztül a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése elnevezésű elektronikus űrlap „MEGH lap” (meghatalmazás) benyújtása után teljesíthetők. 


3. oldal / 6